Beleggen in goud? Waarschuw je boekhouder!

Het gaat goed met de economie, dat weten we. Het betekent dat veel mensen geld over houden, maar wat doe je hier nu mee. De spaarrentes staan lager dan ooit, dus je geld op de bank zetten levert niks op. Om deze reden wordt beleggen steeds populairder. Kijk alleen al naar de enorme populariteit van het beleggen in cryptomunten. Hoewel dit momenteel erg populair is kleven er wel gevaren aan. Het beleggen in cryptomunten wordt daarom ook gezien als gokken en is daarom voor de risico averse belegger niet interessant.

 Beleggen in goud

Voor dit soort beleggers in het daarom nog steeds interessant om goud in hun portfolio te hebben. Momenteel staat de goedkoers erg laag, dus het is gelijk een goed moment om in te stappen. Daarbij komt dat je het fysiek kunt opslaan, voor velen de meest veilige manier om te beleggen. Je hebt je belegging namelijk letterlijk en figuurlijk in eigen handen.

 Bespreek je belegging met je boekhouder

Maar waar moet je allemaal op letten als je wilt beginnen met het beleggen in goud. Omdat beleggers goud vaak fysiek bezitten, wordt het nog weleens over het hoofd gezien, maar er moet belasting worden betaald over goud. Het wordt namelijk gezien als vermogen, dus bespreek dit met je boekhouder. Je boekhouder weet namelijk welke slotkoersen er gelden op de peildatum. Over deze goudprijs moet belasting worden betaald. Tevens belangrijk om te weten is dat de waarde van goudbaten en gouden munten erg van elkaar kunnen verschillen. Een zeldzame munt kan namelijk veel meer waard zijn dan een minder zeldzame munt, zoals een gouden tientje. Het gewicht maakt in een dergelijke situatie dus niet uit. Vraag of je boekhouder hier verstand van heeft. Als dit niet zo is, dan is het verstandig om een specialist in te schakelen. Kortom waarschuw je boekhouder, zodat hij of zij jou kunt waarschuwen!

Waar heb je een accountant voor nodig?

Een accountant houdt zich bezig met de financiële administratie van een organisatie. Hij controleert jaarrekeningen of stelt jaarrekeningen op. Daarnaast kan hij als financieel deskundige een belangrijke adviesfunctie vervullen.

MKB-accountant:

De meeste organisaties in Nederland vallen onder het MKB. Deze bedrijven zijn vaak niet wettelijk verplicht om hun jaarrekening te laten controleren. Toch maken veel van deze bedrijven gebruik van een accountant, zoals werkzaam bij Stolwijkacc.nl. De belangrijkste reden voor deze bedrijven om een accountant in te schakelen is om kwalitatieve ondersteuning op het gebied van:

 • Administratie;
 • Jaarrekening;
 • Fiscale zaken;
 • Afsluiten van financieringen;
 • Starten van een onderneming;
 • Het (ver)kopen van een onderneming;
 • Administratieve inrichting van een organisatie.

Controlerend accountant:

Als organisaties aan bepaalde groottecriteria voldoen, dan zijn ze wettelijk verplicht om hun jaarrekening te laten controleren. Dit wordt gedaan door een controlerend accountant. Deze controlerend accountant geeft een controleverklaring af bij de jaarrekening waarin hij verklaart dat de cijfers een getrouw beeld geven en de jaarrekening vrij is van materiële fouten. Dit geeft inzicht en betrouwbaarheid aan alle belanghebbenden van de gecontroleerde organisatie. Zij kunnen op basis van de gecontroleerde cijfers besluiten nemen. Dit geldt o.a. voor aandeelhouders, banken, leveranciers en toezichthouders.

Ook kunnen organisatie er zelf voor kiezen om hun jaarrekening te laten controleren door een controlerend accountant. Ze worden hier dan niet bij wet door verplicht gesteld, maar kiezen hier vrijwillig voor. Dit worden vrijwillige controles genoemd.

Accountant als adviseur

Een MKB accountant voorziet je van advies over de financiële administratie en fiscale aangelegenheden. Omdat de accountant een brede financiële kennis heeft kan hij advies geven over zaken waar kansen liggen voor het bedrijf. Hij vormt vaak de ‘spil’  in alle financiële zaken en beslissingen van een MKB-ondernemer. Namens de onderneming onderhoudt hij contacten met de Belastingdienst, banken en overige financiële partijen. Advieswerkzaamheden zijn echter niet mogelijk wanneer de accountant ook de jaarrekening controleert. In dat geval zou de accountant deze controle immers niet onafhankelijk kunnen uitvoeren. De rol van adviseur en controleur is dan altijd gesplitst.

Verschil boekhouder en accountant

Een belangrijk verschil is dat iedereen zich boekhouder mag noemen en een accountant een wettelijk beschermde titel is. Deze titel krijg je pas na een uitgebreide opleiding en enkele jaren praktijkervaring. Daarnaast is een accountant verplicht om zich permanent bij te scholen en is hij gebonden aan strenge beroepsregels. De accountant is daarom betrouwbaar, beschikt over veel vakkennis en is op de hoogte van actuele regelgeving. Er zit dan ook vaak een groot verschil in kwaliteit tussen een boekhouder en een accountant. Daarnaast mag een boekhouder geen (accountants)verklaringen afgeven.

Tweedehands wagenpark in boekhouding verwerken

 Wanneer je over een tweedehands wagenpark beschikt is het belangrijk om dit op de juiste manier in de boekhouding te verwerken. Als er een bepaalde waarde op jouw balans wordt geplaatst dient dit overeen te komen met de realiteit en kun je dit onderbouwen met een taxatie.

Tweedehands wagenpark laten taxeren: voor eventuele verkoop of fiscale redenen

Om jouw wagenpark te laten taxeren kun je op verschillende manieren de waarde opvragen. Is er sprake van bepaalde gebreken of schade? Dan dien je dit van de dagwaarde af te trekken. Schakel eventueel een gespecialiseerde inkoper van schadewagens in om deze schade te laten verrekenen met de dagwaarde. Houd er rekening mee dat de boekhoudkundige waarde kan verschillen van de waarde zoals deze door een inkoper wordt getaxeerd. Zoals je begrijpt kan de fiscale waarde anders zijn de boekhoudkundige waarde en is het belangrijk om dit onafhankelijk te laten controleren. Daarnaast kan er een erkende taxateur benodigd zijn om dit op de juiste manier in jouw boekhouding te laten verwerken. Je dient hier een erkende taxateur voor te gebruiken.

Gespecialiseerde boekhouder of accountant inschakelen

Het laten taxeren en in de boekhoudkundig verwerken van het wagenpark is een vak apart. Zoals je begrijpt kun je dit niet zelf bepalen en is er een specialist nodig om dit op de juiste manier te doen. Het best kun je hier een accountant of boekhouder voor inschakelen. Zij zijn op de hoogte van de fiscale regels en houden het in de gaten als er veranderingen in de regelgeving zijn. Zo reduceer je de risico’s en kun je de boekhouding met een gerust hart afsluiten.

Erkende taxateur inschakelen bij bepalen van boekhoudkundige waarde

Als een tweedehands wagenpark in de boekhouding verwerkt dient te worden zal een boekhouder of accountant kunnen aandringen op een taxatie. Een erkende taxateur kan jouw volledige inventaris en ook jouw wagenpark taxeren. Door middel van de juiste expertise en rapportage kan deze waarde worden vastgelegd. Vanaf dat moment is hier geen twijfel meer over mogelijk! Zo weet je zeker dat de balans kloppend gemaakt kan worden.

Gaat het je niet om de boekhoudkundige waarde en overweeg je jouw wagenpark te verkopen? Vraag dan een vrijblijvende taxatie aan op websites als www.inkoopautos.com. Zij laten zien wat er mogelijk is.

Boekhouden: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Boekhouden, er zijn maar weinig mensen die er echt warm voor lopen als het gaat om het bijhouden van je boekhouding. Voor velen is het een onwelkome afleiding van de kerntaken, voor sommigen een regelrechte nachtmerrie! Maar niet gevreesd, in het huidige digitale tijdperk zijn er nu ook online boekhoudprogramma’s. Hiermee wordt boekhouden een koud kunstje, zelfs voor de grootste leek. Naast het feit dat je nu dus zelfs vanaf je mobiel je boekhouding kunt bijhouden, zijn er nog andere functies die het leven een stuk eenvoudiger maken.

Functies online boekhoudprogramma

Met je handige online boekhoudprogramma kan je zelf – en dat nog eenvoudig ook – in een mooie lay-out en met je eigen logo je facturen maken en rechtstreeks als PDF versturen. Je projectadministratie kan in sommige programma’s ook online bijgehouden worden, inclusief budgetten en je uurtarief, wat weer als input in je facturen gebruikt wordt. Daarnaast kan je bijhouden of en wanneer de factuur betaald is. Soms is er zelfs een integratie met iDeal mogelijk, zodat er direct betaald kan worden en dit meteen meegenomen wordt in je boekhouding.

Ook het maken van offertes wordt op deze manier ondersteund, in je eigen huisstijl, met logo, en direct te versturen als PDF vanuit het programma. Vanuit de facturen kan automatisch het BTW overzicht gegenereerd worden, zodat je aangifte omzetbelasting ineens in een mum van tijd gedaan is. Ook je winst- en verliesrekening is heel inzichtelijk, je bent dus altijd, overal op de hoogte van de meest actuele stand van zaken van je onderneming. En het creëren van je jaarrekening is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Integratiemogelijkheden online boekhoudprogramma

Je online boekhoudprogramma biedt ook efficiënte integratiemogelijkheden. De integratie met iDeal is al genoemd. Maar er is bijvoorbeeld ook een rechtstreekse link naar de Belastingdienst, zodat je niet alleen eenvoudig je BTW overzicht, en te betalen omzetbelasting, kunt opvragen, maar je ook meteen de aangifte online kunt indienen en betalen, rechtstreeks vanuit je eigen programma. Ook zijn er integratiemogelijkheden met je bank, voor het automatisch inlezen van je bankafschriften om de mapping tussen de inkomende en uitgaande geldstromen, facturen en bonnetjes online te vereenvoudigen.

Boekhouding

Boekhouding, ofwel accounting, is het vastleggen van financiële feiten. Hiermee wordt er inzicht verkregen in de financiën. Door middel van boekhouding kan een bedrijf, persoon of (overheids)instelling verantwoording afleggen aan instanties.

Het is wettelijk verplicht om een boekhouding te voeren. Een bedrijf, instelling of persoon moet deze cijfers aan instanties tonen, zoals de Belastingdienst. Daarnaast zijn BV’s het wettelijk verplicht om de jaarlijkse jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

De meeste bedrijven besteden de boekhouding uit aan een administrateur of boekhouder. Deze is gespecialiseerd in alle regels en wetten. De accountmanager, ook wel Hoofd Financiële Zaken of financieel manager genoemd, is verantwoordelijk voor de boekhouding in een organisatie.

De doelen van boekhouding

Boekhouden omvat de debiteuren- en crediteurenadministratie en de jaarverslaglegging. Het komt er dus op neer dat een bedrijf de uitgaven en ontvangsten bijhoudt en de vermogenspositie vermeldt. Het bijhouden van de boekhouding heeft meerdere doelen:

 • Het verkrijgen van een inzicht in de financiële positie van een bedrijf
 • Het verkrijgen van inzicht in de winsten en verliezen van een bedrijf
 • Het afleggen van verantwoording over het financiële beleid van een bedrijf
 • Het leveren van gegevens voor kostprijsbepaling en voorcalculaties
 • Het leveren van gegevens voor het uitbrengen van offertes

Vijf dagboeken

De boekhouding valt onder te verdelen in verschillende zaken, zoals de dagboeken. Hierin worden alle inkomsten en uitgaven geregistreerd. Doorgaans worden er vijf dagboeken gebruikt. Dit zijn:

 • De bank: hierin staan alle bankafschriften geregistreerd
 • Inkoop: hierin staan alle inkoopfacturen geregistreerd
 • Verkoop: hier staan alle verkoopfacturen geregistreerd
 • Kas: hierin staan alle contante aankopen en verkopen vermeld
 • Memoriaal: hierin staan alle boekingen geregistreerd die niet onder de bovenstaande vier dagboeken vallen.

Het grootboek

Daarnaast is er een grootboek. Dit is eigenlijk een verzameling van alle grootboekrekeningen. Deze geven een inzicht in de financiële stromen van een bedrijf. Elke grootboekrekening heeft een eigen nummer. Dit nummer geeft aan om wat voor soort rekening het gaan. Het grootboek wordt weer gebruikt om de jaarstukken op te maken. Dit zijn:

 • De jaarrekening
 • Het jaarverslag

De jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 • De balans per 31 december van een boekjaar
 • De winst- en verliesrekening

Boekhouden

Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder of administrateur genoemd.

In de Angelsaksische landen wordt de term accounting gebruikt. Dit omvat boekhouding, debiteuren– en crediteurenadministratie en jaarverslaggeving. De verantwoordelijkheid voor de accounting in een organisatie ligt bij de accountingmanager, ook wel financieel manager of Hoofd Financiële Zaken genoemd.

Boekhouden is het bijhouden van de in hun ondernemingen gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, en de vermogenspositie van het bedrijf. De doelen hiervan zijn onder andere:

 • Overzicht te hebben en te houden in de financiële positie van het bedrijf.
 • Inzicht te krijgen in de winsten en verliezen.
 • Afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid.
 • Gegevens te leveren voor kostprijsbepaling en voorcalculaties en het uitbrengen van offertes.

De boekhouding krijgt vorm met een grootboek. Het grootboek bestaat uit rekeningen of kaarten waarop per soort financieel feit de waardeveranderingen worden weergegeven. Het grootboek wordt ingeboekt met journaalposten, ook wel “boekingen” genoemd. Het grootboek wordt op zijn beurt gebruikt om de jaarstukken te maken, bestaande uit:

De boekhouder wordt gecontroleerd door een accountant, die beroepsmatig jaarrekeningen controleert. Deze controle van jaarrekeningen wordt in Nederland uitgevoerd door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent, en in België door de bedrijfsrevisor.

De boekhouding wordt meestal gevoerd op een computer in een boekhoudprogramma. Hierin worden facturen (zowel inkoop- als verkoopfacturen) verwerkt, bankafschriften geboekt, en allerlei andere boekingen gedaan (hierbij valt de denken aan de salarisverwerking, of de activa-registratie). Naast de gewone grootboekadministratie kan men semiautomatisch een balans en resultatenrekening vervaardigen.