Waar heb je een accountant voor nodig?

Een accountant houdt zich bezig met de financiële administratie van een organisatie. Hij controleert jaarrekeningen of stelt jaarrekeningen op. Daarnaast kan hij als financieel deskundige een belangrijke adviesfunctie vervullen.

MKB-accountant:

De meeste organisaties in Nederland vallen onder het MKB. Deze bedrijven zijn vaak niet wettelijk verplicht om hun jaarrekening te laten controleren. Toch maken veel van deze bedrijven gebruik van een accountant, zoals werkzaam bij Stolwijkacc.nl. De belangrijkste reden voor deze bedrijven om een accountant in te schakelen is om kwalitatieve ondersteuning op het gebied van:

  • Administratie;
  • Jaarrekening;
  • Fiscale zaken;
  • Afsluiten van financieringen;
  • Starten van een onderneming;
  • Het (ver)kopen van een onderneming;
  • Administratieve inrichting van een organisatie.

Controlerend accountant:

Als organisaties aan bepaalde groottecriteria voldoen, dan zijn ze wettelijk verplicht om hun jaarrekening te laten controleren. Dit wordt gedaan door een controlerend accountant. Deze controlerend accountant geeft een controleverklaring af bij de jaarrekening waarin hij verklaart dat de cijfers een getrouw beeld geven en de jaarrekening vrij is van materiële fouten. Dit geeft inzicht en betrouwbaarheid aan alle belanghebbenden van de gecontroleerde organisatie. Zij kunnen op basis van de gecontroleerde cijfers besluiten nemen. Dit geldt o.a. voor aandeelhouders, banken, leveranciers en toezichthouders.

Ook kunnen organisatie er zelf voor kiezen om hun jaarrekening te laten controleren door een controlerend accountant. Ze worden hier dan niet bij wet door verplicht gesteld, maar kiezen hier vrijwillig voor. Dit worden vrijwillige controles genoemd.

Accountant als adviseur

Een MKB accountant voorziet je van advies over de financiële administratie en fiscale aangelegenheden. Omdat de accountant een brede financiële kennis heeft kan hij advies geven over zaken waar kansen liggen voor het bedrijf. Hij vormt vaak de ‘spil’  in alle financiële zaken en beslissingen van een MKB-ondernemer. Namens de onderneming onderhoudt hij contacten met de Belastingdienst, banken en overige financiële partijen. Advieswerkzaamheden zijn echter niet mogelijk wanneer de accountant ook de jaarrekening controleert. In dat geval zou de accountant deze controle immers niet onafhankelijk kunnen uitvoeren. De rol van adviseur en controleur is dan altijd gesplitst.

Verschil boekhouder en accountant

Een belangrijk verschil is dat iedereen zich boekhouder mag noemen en een accountant een wettelijk beschermde titel is. Deze titel krijg je pas na een uitgebreide opleiding en enkele jaren praktijkervaring. Daarnaast is een accountant verplicht om zich permanent bij te scholen en is hij gebonden aan strenge beroepsregels. De accountant is daarom betrouwbaar, beschikt over veel vakkennis en is op de hoogte van actuele regelgeving. Er zit dan ook vaak een groot verschil in kwaliteit tussen een boekhouder en een accountant. Daarnaast mag een boekhouder geen (accountants)verklaringen afgeven.