Hulp bij ontslag nodig? Begin hier!

Ben je net ontslagen of weet je dat je binnenkort ontslag krijgt? Blijf kalm, onderteken niets, maar luister goed naar wat je werkgever verteld en aanbied. Vraag vervolgens direct een arbeidsrecht advocaat om je bij te staan. Hieronder vindt je per stap een toelichting.

1 Niets onderteken

Het allereerste en belangrijkste advies is om niets direct te ondertekenen bij ontslag. Mogelijk ben je overrompelt of heb je veel moeite met het idee dat je ontslagen wordt. Laat je echter niet gek maken en ga niet zomaar akkoord met het voorstel van je werkgever.

Er is geen plicht om direct een document te ondertekening bij ontslag. Neem het voorstel van de werkgever mee naar huis, lees deze kritisch door en leg deze ook voor aan je advocaat. De inhoud van het voorstel kan invloed hebben op je WW-uitkering.

2 Wees je bewust van je eigen belangen

Bij het ontslag worden vaak persoonlijke vaardigheden en eigenschappen besproken, dit kan ervoor zorgen dat de emoties hoog oplopen. Natuurlijk wordt je boos en natuurlijk zou je alles willen zeggen wat er te boven komt. Maar wees je bewust dat boosheid veel stuk kan maken, zeker wanneer je graag bij deze werkgever wilt blijven werken of wilt onderhandelen over een ontslagvergoeding.

Luister goed naar je werkgever en hap niet toe op de voorstellen. Krijg je het ontslag mondeling te horen, vraag je werkgever dan alle details op papier te zetten.

3 Geen voorstel, maar bezwaar indienen

Het kan zijn dat de werkgever aan je vraagt een voorstel te maken voor je ontslag. De werkgever moet echter eerst een voorstel opstellen en voorleggen. Hierbij moet de werkgever ook altijd eerst een bod toen met betrekking tot de transitievergoeding (ontslagvergoeding).

Geef ook aan dat je beschikbaar blijft voor werk en dien schriftelijk je bezwaar in tegen het ontslag. Met deze stappen laat je zien dat je graag voor dit bedrijf wilt blijven werken.

4 Een arbeidsrecht advocaat inschakelen

Arbeidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd in ontslagprocedures en kunnen je alles vertellen over je rechten en plichten rond het ontslag. Indien nodig kan een arbeidsrecht advocaat het ontslag ook aanvechten. Zoek daarom direct hulp bij ontslag.