Maak jij al gebruik van ontwikkeladvies 45+?

Wist je dat iedere werkende van 45 jaar of ouder in aanmerking komt voor een gratis advies van een loopbaanadviseur? Iedereen denkt wel eens na over de toekomst. Want hoe zal je werk er over een aantal jaar uitzien? Ben je nog wel opgewassen tegen de werkdruk of vraag je je wel eens af of je over een aantal jaar fysiek sterk genoeg om je werk goed te kunnen uitvoeren? Een loopbaanadviseur helpt je hierbij. Mocht je op je plek zitten en tevreden zijn over je huidige werkomgeving, kan je hier alsnog gebruik van maken. Veel mensen hebben namelijk baat bij dit advies. Om die reden heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de subsidieregeling voor 45-plussers opengesteld.

Waarom moet een medewerker 45 jaar of ouder zijn?

Ontwikkeladvies 45+ is, zoals de naam al zegt, alleen voor medewerkers van 45 jaar of ouder. De middelen worden namelijk gefinancierd uit het budget dat beschikbaar is gesteld voor het actieplan voor vijftigplussers. Het doel van ontwikkeladvies 45+ is om een bewustzijn te creëren over het belang van reflectie op de loopbaan bij 45-plussers. Vanwege het preventief aspect is er gekozen voor een minimale leeftijd van 45 jaar.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor ontwikkeladvies 45+, dien de minimale leeftijd te hebben behaald en werkzaam zijn. Als je dus al werkloos bent of arbeidsongeschikt bent, kom je niet in aanmerking voor de subsidieregeling. De regeling is namelijk gericht op het creëren van een bewustwording van ontslag onder werknemers.

Vervolgens dien je contact op te nemen met een loopbaanadviseur bij jou in de buurt. Dit kan je eenvoudig doen door gebruik te maken van Google. Vervolgens wordt alle nodige informatie opgevraagd door de betreffende organisatie, zodat de subsidieregeling voor ontwikkeladvies 45+ kan worden aangevraagd. Tot slot hoeft er alleen nog een afspraak worden ingepland. Je betaalt dus helemaal niets!