SPF bij een trustkantoor op Curaçao: waarom?

Een trustkantoor op Curaçao kan veel voordelen bieden. Zeker in het veranderende juridische klimaat in Nederland kunnen veel bedrijven en privépersonen grote baat hebben bij de dienstverlening van een dergelijk bedrijf. Een goed voorbeeld hiervan is een SPF op laten richten en laten beheren door een trustkantoor op Curaçao.

Eerste gedachte bij “trust”

Veel mensen herinneren zich nog de Panama Papers. Belastingconstructies van zeer veel (vooraanstaande en minder vooraanstaande) personen kwamen op straat te liggen. Dit werd gepresenteerd als illegaal, maar dat is het zeker niet. Hoewel in sommige gevallen wellicht moreel moeilijk verdedigbaar (een minister die zijn volk om belasting vraagt, terwijl hij er zelf onderuit komt), is het hebben van een dergelijke belastingconstructie in veel gevallen volkomen legaal. Bovendien wordt een trust lang niet altijd ingeschakeld om minder belasting te betalen. Er zijn nog tal van andere diensten, met name bij een trustkantoor op Curaçao.

Alleen bij een Trustkantoor op Curaçao: de SPF

Over de hele wereld kun je trustkantoren vinden, maar vooral op Curaçao zijn enkele interessante mogelijkheden voor privépersonen en bedrijven. Een belangrijke mogelijkheid die je op dit zonnige eiland hebt, is het oprichten van een SPF (Stichting Particulier Fonds). Juist deze rechtsvorm kan in verschillende situaties uitkomst bieden.

Anonimiteit

Voor privépersonen met grote vermogens is het niet makkelijk anoniem te blijven. Veel financiële gegevens zijn eenvoudig toegankelijk voor derden (denk aan de Quote 500). Zeker met de komst van het UBO-register komt de anonimiteit in het gedrang. Voor de (super)rijken die graag uit de belangstelling blijven, kan een SPF ervoor zorgen, dat de anonimiteit gewaarborgd blijft.

Asset protection

In verschillende situaties kan het wenselijk zijn vermogen of materiële bezittingen onder te brengen in een SPF. Door onteigening, kidnapping, productaansprakelijkheid of onenigheid in de familie kan de veiligheid van privévermogen en –bezittingen in het gedrang komen. Door een SPF aan te stellen, kunnen deze zogeheten assets veilig worden gesteld.

Uw SPF bij een trustkantoor op Curaçao onderbrengen?

Er zijn nog tal van andere redenen om een SPF te kiezen, en nog veel meer redenen om een trustkantoor op Curaçao in de arm te nemen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Blue Corporate Management, een boutique managementkantoor met hoogwaardige diensten voor zowel private als corporate cliënten. Neem een kijkje bij dit trustkantoor op Curaçao.